Zwierzęta w Osadzie pod Lasem po wcześniejszym uzgodnieniu